TARIEVEN


GEHANTEERDE TARIEVEN

Individueel gesprek : 60 euro

Verslaggeving : 60 euro

TERUGBETALING MUTUALITEITEN

interactie maarkedal psycholoog psychotherapie

Terugbetaling van de psychotherapie door erkende psychologen wordt voorzien vanuit de meeste mutualiteiten (los van de gehanteerde tarieven). 

Als vereiste stellen sommige mutualiteiten dat je psycholoog erkend is, en een erkende therapeutische opleiding heeft gevolgd.  Klik hier voor meer informatie

HOE LOOPT DE BETALING?

Betaling vindt bij voorkeur plaats onmiddellijk na de sessie. Dit kan op verschillende manieren. Zie hier voor meer informatie. 

     Wie kan bij mij terecht voor psychotherapie? Meer informatie vind je hier

b b s

VISUM-NUMMER: 279297

Sedert 2020 dient elke psycholoog nu ook een VISUM-nummer te hebben om erkend te worden. Je kan dit voor elke psycholoog nagaan via deze link

Wil je nagaan of je psychotherapeut een door de overheid erkende psycholoog is? Dan kan je dit nagaan via www.compsy.be