Visie en werkwijze

MIJN VISIE

Zie je door het bos de bomen niet meer, laat ons er dan SAMEN doorheen wandelen!

In de eerste plaats vind ik het heel erg belangrijk dat ik voor jou een VEILIGE plaats kan creëren, waar je rust kan vinden en vrij en onbezorgd zonder ver- of beoordelingen je problemen kan brengen.
-
Daarnaast, en zeker niet minder belangrijk, wil ik jou vanuit een PROFESSIONELE STERKE BASIS en goed onderbouwde kennis kunnen verder helpen. Algemeen vormen mijn universitaire studies in de psychologie hierin een absoluut en onontbeerlijk fundament om mensen goed te kunnen inschatten en juist te kunnen helpen. Een persoonlijke keuze die ons beiden helpt om SAMEN OP ONS PAD een goed beeld te hebben over waar we zitten in het therapeutisch proces en waarom we bepaalde keuzes maken.
-
Ik geloof heel sterk dat we op die manier over zeer belangrijke elementen beschikken die erg waardevol zijn voor een succesvol aanpakken, verbeteren of oplossen van de eerder ervaren problemen.
_
Hieronder licht ik je de methodes toe die ik vaak gebruik in de praktijk

Image is not available
Slider

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is een heel helpende vorm van psychotherapie. Met deze vorm van begeleiding krijg je een zicht op je denkpatronen. Je onderzoekt, samen met de psycholoog hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en je gedrag. 

Vervolgens leer je hoe jouw gedachten, die de ongewenste gevoelens geven, kan ombuigen naar gedachten die wél de gewenste gevoelens met zich meebrengen. 

Vele gedachten komen onbewust en automatisch in je op. Die verschillende gedachten leiden allemaal tot verschillende gevoelens: verdrietige, boze en neutrale gevoelens. Via je gedachten kan je dus een grote invloed hebben op hoe je je voelt. De situatie is precies hetzelfde, maar je gedachten en gevoelens zijn anders. 

Gedachten die je prettige of neutrale gevoelens geven zijn ‘helpende gedachten’. 

Het DOEL van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van HELPENDE DENKPATRONEN

Als je er, samen met de psycholoog, in slaagt om je manier van denken te veranderen, dan verandert ook hoe je je voelt.

Wil je meer te weten komen over deze manier van werken? Neem dan gerust een kijkje op de website van de VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie)

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een methode die me vroeger enkel gekend was als heel werkzaam voor trauma’s. Een methode die zeker niet mocht ontbreken in de praktijk, gezien trauma en angst heel veel hand in hand gaat. 

Echter werd me, toen ik me hierin aan het bekwamen was, snel duidelijk dat EMDR ook zeer stevig tegemoet komt aan onderliggende betekenissen die er zijn wanneer we op een bepaalde manier heftig reageren (Heftiger reageren dan je zou verwachten in een betreffende situatie). EMDR is een revolutionaire en wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten bij de wortel aan te pakken. 

Tijdens een EMDR-behandeling wordt er, net zoals binnen de cognitieve gedragstherapie, eerst nagegaan wat de onderliggende oorzaken zijn die tot jouw klachten hebben geleid. 

Vervolgens worden de oorzaken één voor één op een veilige manier aangepakt.  

Binnen de praktijk combineer ik bijgevolg vaak EMDR met het cognitief gedragstherapeutische werken. 

Meer informatie over EMDR kan je terugvinden op de website www.emdr-belgium.be   

Meer te weten komen over EMDR, kijk dan zeker ook eens op deze website!

SCHEMATHERAPIE

Schematherapie is soms ook een heel belangrijk deel van een begeleiding. Het helpt jou om de oorsprong van gedragspatronen in jouw leven te doorgronden en te veranderen. 

De invloed van ervaringen uit je jeugd op patronen en dagelijks leven worden onderzocht. Je leert je patronen zodanig te erkennen, en daardoor ook te veranderen, waardoor je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kan zorgen en beter voor jezelf kan opkomen. 

Je leert voelen wat jouw behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. 

Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens. 

Andere methodes

In de praktijk vertrek ik sowieso algemeen vanuit de cognitief gedragstherapeutische visie en kader. Naast bovenstaande zeer aanvullende methodes hanteer ik ook tal van andere methodes en technieken waarvan ik, doorheen mijn ervaringen leerde dat ze zinnig kunnen zijn voor het aanpakken van specifieke zorgen die worden ervaren.

b b s

VISUM-NUMMER: 279297

Sedert 2020 dient elke psycholoog nu ook een VISUM-nummer te hebben om erkend te worden. Je kan dit nagaan via deze link

Wil je nagaan of je psychotherapeut een door de overheid erkende psycholoog is? Dan kan je dit nagaan via www.compsy.be