Wie ben ik en waarvoor sta ik?

U verdient de beste zorg en hulp!

Dit vind ik UITERMATE belangrijk en daar stel ik ook alles voor in het werk!

Van jongsaf aan was het mijn doel om mensen te helpen. Het zit in mijn bloed!
Om goed tegemoet te komen aan alle zorgen die er kunnen leven heb ik mij dan ook van bij de start bekwaamd in de beste studies en dat zal ik ook blijven doen om maximale goede hulp te kunnen verlenen.

Slider
wiebenik? isabelle de smet interactie solta maarkedal schorisse etikhove nukerke maarkedkerkem brakel ronse kruisem psychotherapie psycholoog therapeut angst stress paniek trauma rouw verlies mindfulness

Mijn naam is Isabelle De Smet, geboren in °79, gehuwd en mama van twee schatten van kinderen. 

Ik ben erkend psycholoog en erkend psychotherapeut en het is mijn absolute passie om mensen vooruit te helpen in de klachten die ze ervaren. 

Het was voor mezelf een vanzelfsprekendheid dat ik psychologie zou gaan studeren na mijn secundair onderwijs. Het goed gaan begrijpen en inschatten van mensen om ze op die manier goed vooruit te helpen, dat wou ik leren. Deze studies gaven me daartoe de ideale basis om aan de slag te gaan. In 2003 studeerde ik af.  

Echter voelde ik me op dat moment niet zeker genoeg om zelfstandig als psychotherapeut aan de slag te gaan. Ik wou eerst ervaring opdoen binnen een team. Zo ging ik aanvankelijk aan de slag als psycholoog in een centrum voor leerlingenbegeleiding. Daarnaast deed ik in die jaren ook ervaring op als psycholoog en psychotherapeut binnen een therapeutisch centrum.

Na deze jaren ervaring vond ik in 2010 de tijd wél rijp om mijn eigen praktijk te starten. 

Ondertussen schoolde ik mezelf bij met tal van interessante belangrijke en zeer verrijkende opleidingen die mij verder versterkten in het vooruit helpen van mensen, waaronder de belangrijkste : 

– 3-jarig postgraduaat cognitieve gedragstherapie aan de Universiteit Gent

– 3-jarige opleiding cognitieve gedragstherapie binnen de CLB -setting

– 2-jarige opleiding korte oplossingsgerichte gespreksvoering 

– EMDR-opleiding binnen het erkende belgische EMDR-instituut INTEGRATIVA


De laatste jaren bleven in mijn individuele praktijk inter-actie de vragen voor therapie binnenstromen.

Opvallend ook dat er heel veel vragen kwamen rond angstproblemen. Anderzijds niet abnormaal, gezien wetenschappelijk onderzoek ook aangeeft dat de aanpak van angstproblemen met de cognitieve gedragstherapie zeer goede resultaten geeft rond angst en mensen dus stevig en goed vooruit helpt. 

Mijn agenda geraakte meer en meer volgeboekt, en het werd moeilijk om mensen verder te helpen zonder wachtlijst. 

Daarom kreeg praktijk inter-actie er in 2018 een partner bij met de oprichting van de groepspraktijk SOLTA. Een praktijk die zich dagelijks verder specialiseert in de ANGSTproblemen. Een praktijk, die ikzelf coördineer, met een competent team van erkende psychologen en een erkend orthopedagoog. 

Het betreffen allemaal professioneel sterk geschoolde mensen waarvan ik weet dat ze dezelfde kwaliteit bieden als mijzelf. Wekelijks hebben we overleg, waardoor we kennis uitwisselen met elkaar, les geven aan elkaar en bijgevolg elkaar steeds verder verrijken.  

Zo blij dat deze mogelijkheid op mijn pad is gekomen!   

Het is voor mij een absolute ‘must’ om mij verder te blijven engageren in het bijleren en er op die manier te blijven voor zorgen dat iedereen op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden bijgestaan en vooruit geholpen kan worden in de problemen die worden ervaren. 

Om goed op de hoogte te blijven van alle laatste wetenschappelijke en structurele ontwikkelingen en wijzigingen in het vakgebied,  

ben ik aangesloten bij volgende professionele beroepsverenigingen:

Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)

Vereniging voor EMDR-Therapeuten (EMDR-Belgium)

b b s

VISUM-NUMMER: 279297

Sedert 2020 dient elke psycholoog nu ook een VISUM-nummer te hebben om erkend te worden. Je kan dit nagaan via deze link

Wil je nagaan of je psychotherapeut een door de overheid erkende psycholoog is? Dan kan je dit nagaan via www.compsy.be